• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Építésügy:

Építéshatóság tevékenység
 
Anyakönyvi feladatok 
Gyermek születésének anyakönyvezése
Házasságkötés, illetve annak anyakönyvezése
Haláleset anyakönyvezése
Honosítás
Névváltoztatás bejelentése 
Hagyatéki eljárás ügyintézése 
 
Működési engedélyezési eljárás ügyintézése
Jegyzői Gyámhatósági feladatok 
Szabálysértési eljárások lefolytatása 
Birtokvédelmi eljárások lefolytatása
Lakásvásárlási kedvezménnyel kapcsolatos ügyek 
Fakivágási engedélyek kiadása
Növényvédelmi hatósági eljárás 
 
Szociális
Ápolási díj
Átmeneti segély
Közgyógyellátás
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye
Lakásfenntartási támogatás 
Tanulmányi ösztöndíj támogatás 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres szociális segély
Bérpótló juttatás támogatás 
Temetési segély 
Köztemetés 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása
 
Adóügyi Igazgatás 
Adóigazolás
Adó – és értékbizonyítvány
Gépjárműadó
Helyi iparűzési adó
Kommunális adó 
Egyéb adóigazgatási eljárás