• slide1.jpg
 • slide2.jpg

 

Szada község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2011. (04.29.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

 

Jogszabályok:

 
       A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
      1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról
 
 
Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
 
 • településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat    tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól;
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában;
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;
 • a közösségi tér biztosítása;
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása;
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
 
 
Az önkormányzat köteles gondoskodni:
 
 • az egészséges ivóvíz ellátásáról,
 • az óvodai nevelésről, 
 • az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
 • az egészségügyi és a szociális alapellátásról,
 • a közvilágításról,
 • a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
 • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,
 
köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.