Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (02.14.) rendelete

Szada Nagyközség Szervezeti és Működési szabályzatáról

a  6/2014. (12.12) rendelettel egységes szerkezetben

 
 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság
 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság személyi összetétele:
 
Oroszi Sándor (Szódás) – bizottság elnöke
 
Bizottság tagja:
Verébné Nyerges-Kovács Rozália
 
A bizottság feladata:
 
- Az SZMSZ gondozása. A képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatának kezelése. Az önkormányzat működése során felvetődő jogi és etikai kérdések
 
 
 
Pénzügyi és Általános Bizottság
 
A Pénzügyi és Általános Bizottság személyi összetétele:
 
Török László – bizottság elnöke
 
Bizottság tagjai:
Pintér Lajos
Verébné Nyerges-Kovács Rozália
Oroszi Sándor (Szódás)
 
Külső Bizottsági tagok:
Vécsey-Hlinka Csilla
Oroszi Péter
Sebestyén Lászlóné
 
 
A bizottság feladata:
 
  • A költségvetéshez kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása, fejlesztésének pénzügyi előkészítése, likviditás figyelése.
  • Önkormányzati fejlesztéseket igénylő pályázatok koordinálása.
  • Egészségügy, szociálpolitika, segélyezés, család- és gyermekvédelem. Helyi sportügyek, kiemelten az ifjúsági, diák és szabadidősport. Ifjúságpolitika.
  • Közművelődés, nevelés-oktatás. Társadalmi és civil kapcsolatok. 
  • A község településszerkezeti tervének gondozása. Csatornázással kapcsolatos feladatok. Folyamatban lévő és új terület- és intézményi fejlesztések. Helyi közbiztonság, útprogram, informatika.
  • Helyi mezőgazdaság, termőföldek állapota. Vállalkozáspolitika, vagyongazdálkodás. Önkormányzati vagyonkataszter gondozása. Egyéb műszaki jellegű nyilvántartások (pl. digitális alap-és közműtérképek.
  • Önkormányzati ingatlanok hasznosítási koncepciója. Szennyvíz hálózat üzemeltetés. Településüzemeltetés (funkcionális: út, temető, illetve intézményi: ÁMK, önkormányzati érdekeltségű Kft-k.)
  • Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás. Turisztika. Faluszépítés, közterület, közparkok karbantartása, parlagfű mentesítési program szervezése, irányítása. Allergén növényes elleni védekezés szervezése, ellenőrzése. Zöld felületek gondozása, fásítási, növényesítési program meghirdetése koordinálása. Virágos Magyarországért program községi szervezése, irányítása. Sportköri tevékenységek.